Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, η οποία στερεί την δυνατότητα προγραμματισμού εκτεταμένων εργασιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου  προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες βαφής και ανακαίνισης δύο αιθουσών.

Παρακαλούνται όσοι γονείς είναι επαγγελματίες ελαιοχρωμαστιστές ή έχουν γνώσεις ελαιοχρωματισμών και επιθυμούν να συνδράμουν την δραστηριότητα αυτή του Συλλόγου να επικοινωνήσουν κατ΄αρχήν με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κο Μπαλαφούτα Δημ. στο τηλέφωνο 6977 303621 μέχρι 3/2/2012.

Διευκρινίζεται στους γονείς ότι ο Σύλλογος δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες αλλά να αντιμετωπίσει την έλλειψη δράσεων που η οικονομική δυσπραγία έχει επιφέρει, μέσα από δράσεις εθελοντισμού και συλλογικής προσπάθειας. Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην κάθε είδους συνεισφορά σας καθώς και στην δημιουργικότητά σας.