Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012"Στον τόπο επάνω, όχι πολέμου κάστρα, τα σχολειά κτίστε. Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα, γερά θεμελιωμένα." Κωστής Παλαμάς
Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι η συνεχής ενημέρωση των γονέων του σχολείου μας, αλλά και των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν το σχολείο, τα παιδιά μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για να κάνουμε τη ζωή των παιδιών μας και τη δική μας καλύτερη.