Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012


Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνέχεια, της ήδη προαναγγελθείσας εθελοντικής δράσης, θα προβεί στη βαφή αιθουσών του σχολείου με σκοπό να παρέξει το ελάχιστο από μέρους του, για τη συντήρηση της κτιριακής υποδομής και συνθηκών υγιεινής του σχολείου.
Κατόπιν τούτων, καλούνται όλοι οι εθελοντικά συμμετέχοντες, το Σάββατο 7 Απριλίου και ώρα 09:00 στο προαύλιο του σχολείου. Απαραίτητη η ευχάριστη και παρεϊστικη διάθεση, η όρεξη για δουλειά και η κατανόηση της σημασίας της εθελοντικής εργασία και αυτοοργάνωσης στις δύσκολες εποχές τις οποίες όλοι βιώνουμε.
Πέραν των όσων εκδήλωσαν επιθυμία συμμετοχής, οποιαδήποτε βοήθεια με την παρουσία σας, την υλική συνδρομή και την ψυχική ενθάρρυνση μας είναι ευπρόσδεκτη!!! 


         Με εκτίμηση
                -Το-
   Διοικητικό Συμβούλιο