Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για το Σάββατο 7 Απριλίου εθελοντική εργασία, θα επαναπροσδιορισθεί με διαφορετικό αντικείμενο, καθότι, κατόπιν ενεργειών του Συλλόγου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του  Σχολείου το έργο της ανακαίνισης – βαφής των αιθουσών, ανατέθηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.