Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  αντικατέστησε 
την παλιά σημαία με καινούργια και έβαψε τον ιστό της.