Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
ΕΚΤ-ΑΧΤΙΔΕΣ                             
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ   ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
 (ΦΥΛΛΟ 2ο, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013)