Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Τάξεις & τμήματαΓνωρίστε τα τμήματα καθε τάξης καθώς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.Α΄ Δημοτικού
Β΄ Δημοτικού
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Α1
17
Καρβέλη Δήμητρα
Β1
18
Μητροπούλου Μαρία
Α2
17
Ρέλλια
Δήμητρα
Β2
19
Κρικζώνη ΚωνσταντίαΒ3
19
Μπρέκη Ευαγγελία
Γ΄ Δημοτικού
Δ΄ Δημοτικού
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Γ1
14
Καρμάλης Αθανάσιος
Δ1
20
Αλεξοπούλου
Γεωργία
Γ2
15
Μητσοπούλου Κων/να
Δ2
21
Κλέτσα
Φωτεινή
Ε΄ Δημοτικού
ΣΤ΄Δημοτικού
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Τμήμα
Αριθ.
Δάσκαλος /α
Ε1
18
Μαλαχά
Ελένη
ΣΤ1
20
Γιοβάνη
Χρυσούλα
Ε2
19
Ταγαράκη Αργυρή
ΣΤ2
19
Αναστασίου
Βασιλική


Αγγλικά
Κατσαβριά
Βασιλική
Σπυροπούλου Βιργινία

Γερμανικά
Ντάλλα
Σοφία
Γαλλικά
Λαπαντζή Ευαγγελία
Τμήμα Ένταξης
Καλαντζή Βασιλική


Φυσική Αγωγή
Καρμίρη Γαρυφαλιά - Ευσταθία
Κοιτέας Αθανάσιος

Τ.Π.Ε
Ζαφείρη Γραμματία
( Ματίνα)


Θεατρική Αγωγή
Τζίμα
Χριστίνα


Συμπλήρωση Ωραρίου
Σταύρου Αλέξανδρος